Λογισμικό

Mε γνώμονα τις δικές σας ανάγκες σας παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης έχοντας αναπτύξει συνεργασίες με τις μεγαλύτερες εταιρίες κατασκευής λογισμικού.

Η επιλογή των εφαρμογών που υποστηρίζουμε βασίζεται στα παρακάτω κριτήρια:

1. Το χαμόγελο ικανοποίησης των πελατών μας

2. Την θέση του κατασκευαστή στην αγορά

3. Τον αριθμό των εγκαταστάσεων και τα έτη ύπαρξης κάθε εφαρμογής στην αγορά

4. Την αποδοτικότητα ως επένδυση

 

Τα κριτήρια αυτά, πληρούν μέχρι και σήμερα, οι παρακάτω προτάσεις:

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κεφάλαιο, Eurofasma Next, Manager Next, Control.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σειρά Extra και Hyper της Epsilon Net, Accountant, XLine

ERP - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Galaxy, Atlantis II

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

One Touch Retail (OTR)

CRM - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Galaxy CRM, Footsteps